Kraftmuseet - historien om vannkraften

Kraftmuseet i Tyssedal forteller historien om den norske vannkraften, og industrialiseringen av landet, med særlig fokus på industrisamfunnene i Tyssedal og Odda. Museet er et av de fremste tekniske og industrielle kulturminnene i Norge, og ble fredet i år 2000. Omvisning hver dag i sommersesongen. Tilhørende vitensenter i Odda. Museumsbutikk og kafé.

Museumsanlegget strekker seg over flere bygninger og steder. Hovedanlegget, og museumsdelen, er kraftstasjonen Tysso 1, det majestetiske anlegget som ligger helt nede ved fjorden, 200 meter langt. Anlegget ble oppført mellom 1906 og 1918, for å gi kraft til industrivirksomhetene i Odda og Tyssedal. Bygningen er restaurert tilbake til gammel prakt, med de fleste av turbinene intakt. Flere forskjellige utstillinger dokumenterer gjennom bilder, film, modeller og gjenstander overgangen til industrisamfunnet, og vannkraftens betydning. Omvisning hver dag i sommersesongen.

Det er flere severdigheter knyttet til kraftstasjonen. Lilletopp er et fjellanlegg som ligger ca 400 meter over kraftstasjonen. Mellom Lilletopp og kraftstasjonen går det rørgater, og en bratt, men godt opparbeidet, tursti. Det tilbys også Via Ferrata klatring langs rørgatene til Lilletopp. Området består av et (nå tørrlagt) fordelingsbasseng på 5.000 m3 og 12 bygninger som klorer seg fast i fjellet rundt bassenget. Inne i fjellet går det tunneler som i sin tid ble hugget ut av rallarer og arbeidsfolk. Proporsjonene er imponerende, i "Rallargubbens hall" er det ca 15 meter under "taket". Om sommeren er det omvisning med filmfremvisning inne i anlegget.

En annen severdighet er Ringedalsdammen som ligger i Skjeggedal, ca 6 kilometer øst for Tyssedal. Demningen i håndmeislet granitt er et imponerende skue, 521 meter lang, 33 meter høy, 21,5 meter bred ved foten og 4 meter bred på toppen. Toppen er ser ut som en middelalderborg, og midt på demningen er det 4 meter høye initialer og årstall i håndhugget granitt. Det er en fin gåtur fra Kraftmuseet til demningen, det er kjørevei, men kun med tillatelse.

Lindehuset er et røft og interessant industribygg som ligger midt i Odda sentrum. Der er det fotoutstilling med to fotografer, med 150 år i mellom seg. I et av rommene blir foto, dans og lydeffekter formidlet på gulv og vegger, slik at landskapsfotoene fra den for lengst avdøde fotografen får liv.

Aluminiumsfabrikken i Tyssedal lå få hundre meter fra kraftstasjonen. Arbeiderne fikk tilbud om å bo i Tveitahaugen hageby, som ble oppført på samme område. Det var et idealistisk prosjekt som skulle forhindre boligspekulasjon. Standarden var høy, med så vel vannklosett som elektrisitet, forhager og hager. Bebyggelsen eksisterer fortsatt.

Tyssor III er et miniputtkraftanlegg, hvor barna kan åpne rørledninger og se hvordan kraften produseres. Adgang kan bestilles i sommersesongen.

KraftLaben Vitensenter i Odda er lokalisert i det gamle og autentiske laboratoriet til Odda Smelteverk (Lindeplassen, Odda sentrum). Mange aktiviteter for barna, bl.a. kjøkkenkjemi, vitenshow, testing av gassdrevne modellbiler, flaskebåtverft med testbasseng mm. Eksperimentene foregår inne og i parken utenfor.

I Folgefonngata (i Odda sentrum) ligger fem restaurerte arbeiderboliger, "husa på Bakke", fra 1910-1950, som også hører inn under Kraftmuseet.

Lystyatchen M/S Tysso ligger til kai ved Kraftmuseet om sommeren. Det er et smekkert lystfartøy fra 1917, som senere gikk i industriens tjeneste. Den tar 12 personer og kan leies.

Arrangementer hos Kraftmuseet - historien om vannkraften

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.