Kajalunden naturreservat

Reservatet har vært fredet siden 1981 og er kjent for sin store bøkebestand. Stammene på trærne er fra 2 – 5 m3. Siden skogen er fredet er det stammer og trær som har veltet og lager en naturlig «hinderløype» for barn. Det er også mange fugler i skogen som blant annet meiser, fluesnappere, skogdue, hakkespetter og mange flere. De glemmer seg i hulrom i trærne, så her kan man gå på «skattejakt» etter fuglearter. Botnertjernet er en del av reservatet. Det ble oppdemmet på 1800-tallet for å produsere is til eksport.

Reservatet er ca 400 meter langt og 150 meter bredt. I den sørvestre delen er det ask som dominerer, mens i sør er det innslag av furu og gran. På stien gjennom reservatet passerer man restene etter et gårdsbrenneri, en steinring som var tenkt som gravplass for eieren av Evje herregård, men aldri ble det, og en danseplass som fortsatt holdes delvis åpen.

Arrangementer hos Kajalunden naturreservat

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.