Jettegrytene i Nissedal

Jettegrytene i Nissedal er et av naturens eget underverker, og gir en sjelden badeopplevelse. Området er på 300 meter med gryter og sklier, nærmest et naturlig badeland. Området ligger i en trang dal med berg på begge sider og når solen skinner er det både godt og varmt i luften og på steinene.

Jettegryter i fjell med sjø

Illustrasjonsbilde

Jettegryter i fjell med sjø

Illustrasjonsbilde

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Jettegrytene i Nissedal er et av naturens eget underverker, og gir en sjelden badeopplevelse. Området er på 300 meter med gryter og sklier, nærmest et naturlig badeland. Se video. Området ligger i en trang dal med berg på begge sider og når solen skinner er det både godt og varmt i luften, samt på steinene man trår på. Jettegrytene kan være opptil 10-20 meter dype. NB: kan være glatt på fjellet!

Det er parkeringsplass (mot avgift; Vipps kr 200) rett etter Dynjanfoss kraftstasjon. Veien inn til jettegrytene er stengt med bom. Fra bommen er det ca 7 kilometer med sykkel, eller 2 kilometer til fots hvis man velger snarveien under tømmerrenna. Den er dårlig merket og går i ulendt og krevende terreng, så den egner seg ikke for barn under skolealder.

Det er viktig å ikke kaste søppel eller fyre bål ( da det kan komme sprekker i fjellet ) rundt jettegrytene. Dette for å bevare den fine naturen og omgivelsene. Økt vannføring kan medføre fare ved bading, så respekter eventuelle skilt som varsler om økt vannføring.

På de beste dagene har det vært registrert ca 300 parkerte biler ved Dynjanfoss. På grunn av slitasje på området kombinert med veieiernes uvilje mot å åpne opp for kjøring har gjort at Nissedal kommune har tatt skritt til å lage en detaljreguleringsplan som skal sikre jettegrytene som badeplass. Detaljreguleringsplan for Jettegrytene m.m.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Fri adgang hele året

Jettegrytene kan være stengt for allmenn ferdsel ved arbeider på kraftverket eller ved store nedbørsmengder. Det er Agder Energi som foretar stengningen. Info på hjemmesiden for Nissedal kommune

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Jettegrytene i Nissedal

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.