Jettegrytene i Nissedal

Jettegrytene i Nissedal er et av naturens eget underverker, og gir en sjelden badeopplevelse. Området er på 300 meter med gryter og sklier, nærmest et naturlig badeland. Se video. Området ligger i en trang dal med berg på begge sider og når solen skinner er det både godt og varmt i luften, samt på steinene man trår på. Jettegrytene kan være opptil 10-20 meter dype. NB: kan være glatt på fjellet!

Det er parkeringsplass (mot avgift; Vipps kr 200) rett etter Dynjanfoss kraftstasjon. Veien inn til jettegrytene er stengt med bom. Fra bommen er det ca 7 kilometer med sykkel, eller 2 kilometer til fots hvis man velger snarveien under tømmerrenna. Den er dårlig merket og går i ulendt og krevende terreng, så den egner seg ikke for barn under skolealder.

Det er viktig å ikke kaste søppel eller fyre bål ( da det kan komme sprekker i fjellet ) rundt jettegrytene. Dette for å bevare den fine naturen og omgivelsene. Økt vannføring kan medføre fare ved bading, så respekter eventuelle skilt som varsler om økt vannføring.

På de beste dagene har det vært registrert ca 300 parkerte biler ved Dynjanfoss. På grunn av slitasje på området kombinert med veieiernes uvilje mot å åpne opp for kjøring har gjort at Nissedal kommune har tatt skritt til å lage en detaljreguleringsplan som skal sikre jettegrytene som badeplass. Detaljreguleringsplan for Jettegrytene m.m.

Arrangementer hos Jettegrytene i Nissedal

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.