Jettegrytene i Nissedal

Jettegrytene i Nissedal er et av naturens eget underverker, og gir en sjelden badeopplevelse. Området er på 300 meter med gryter og sklier, nærmest et naturlig badeland. Området ligger i en trang dal med berg på begge sider og når solen skinner er det både godt og varmt i luften, samt på steinene man trår på. Jettegrytene kan bli flere meter i diameter og opptil 10-20 meter dype

Fra bommen ved Dynjanfoss kraftverk ved foten av Furunusteren er det 7 kilometer med sykkel, eller 2 kilometer til fots hvis man velger snarveien under tømmerrena. Stien er litt kronglete og egner seg ikke for barn under skolealder
Det er viktig å ikke kaste søppel eller fyre bål ( da det kan komme sprekker i fjellet ) rundt jettegrytene. Dette for å bevare den fine naturen og omgivelsene. Økt vannføring kan medføre fare ved bading, så sjekk alltid før bading

Arrangementer hos Jettegrytene i Nissedal

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.