Intermotional sommerskole Trondheim

Intermotional skaper møteplasser for barn og unge, der de sammen kan utvikle sin kunnskap og sine ferdigheter innen bevegelseskunst, ekstremsport, teater, dans og musikk. Det kan være kurs, verksteder, forestillinger, utstillinger og konserter på skoler og andre arenaer. Intermotional er Kompani Bli

Kompani Bliss

Kompani Bliss

Kompani Bliss

Kompani Bliss

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Intermotional skaper møteplasser for barn og unge, der de sammen kan utvikle sin kunnskap og sine ferdigheter innen bevegelseskunst, ekstremsport, teater, dans og musikk. Det kan være kurs, verksteder, forestillinger, utstillinger og konserter på skoler og andre arenaer. Intermotional er Kompani Bliss aktivitet mot barn og unge

Sommerskolen er beregnet på barn 6-12 år, og varer i fire dager. Den er utviklet av balansekunster Eskil Rønningsbakken, og har eksistert i 20 år. Målet er at barna skal ha en fin, lærerik og inkluderende uke, der de blir tatt godt vare på.Deltakerne deles inn i tre aldersgrupper, med maksimum 15 barn i hver gruppe. Det gis opplæring i parkour (moderne gateturn), ny-sirkus, balanse og koordinasjon, samt noe ordinær turn. Alle elever får prøvd seg på samtlige grener, og det er ikke nødvendig med noen forkunnskap. Siste dagen jobbes det rundt opptak av en videovisning som alle foreldre/foresatte får en passordbelagt YouTube-link til. På grunn av koronasituasjonen erstatter videoen den live-oppvisningen som har vært tradisjon i tidligere år
Deltakerne må ha med godt bevegelig tøy, solid lunsj, snack og drikke (man bruker mye energi på en hel dag med fysisk aktivitet). Alle instruktører er godt skolerte for sine oppgaver og stiller med fersk politiattest

1980 kr

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Kurs 22. - 25. juni, og 29. juni - 2. juli: alle dager kl 09.00-15.00

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Intermotional sommerskole Trondheim

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i

Det er ikke flere aktiviteter i