Husmannsplassen Kjelvik

Husmannsplassen er et vitnesbyrd om fire søsken som bodde her hele sine liv, og drev på gammeldags maner selv i en moderne tid. De drev gårdsbruk sammen, men var også dyktige håndverkere. Mange eksempler på dette finnes fortsatt på plassen: redskaper, klær, møbler, kunstferdige billedrammer og annet selvprodusert inventar. Fotoutstilling, museumsbutikk og liten kafé.

Smien, symaskiner, vever, verktøy, landbruks- og fiskeredskaper er minner fra en tid da selvforsyning var naturlig og nødvendig. Ankomstveien i dag, E6, ble først bygget i 1986, så før det var sjøen eneste ankomstveien. Det var 2 km å gå ned til fjorden der det lå noen sjøhus. Stien er vanskelig tilgjengelig i dag.

Husmannsplassen har røtter tilbake til 1700-tallet da området ble brukt som beiteområde for reindriftssamene som vandret mellom Sverige og Norge. Mange valgte å slå seg ned som husmenn i Norge, og søsknene var etterkommere etter slik bosetting. Den siste døde i 1967.

Husmannsplassen er et fredet samisk kulturminne, mens området har fått statusen "Utvalgt kulturlandskap", som en representant for kulturlandskap i jordbruket med store biologiske og kulturhistopriske verdier. Plassen ligger vakkert til nedenfor fjellene og med utsikt til Leirfjorden Det er regelmessig demonstrasjoner av gammelt håndverk og tradisjonelle aktiviteter på plassen.

Arrangementer hos Husmannsplassen Kjelvik

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.