Herøy bygdesamling

Herøy bygdesamling ligger på gamle Herøy prestegård. På museet finnes over 1000 gjenstander. Gjenstandene er fordelt på utstillinger som viser ulike sider ved menneskenes liv og virke på Helgelandskysten. Et av temaene er den gamle embetsmannsstanden og embetsgårdene.

"Borgstua" på Herøy bygdesamling sett fra forsiden, en lang rødmalt trebygning med stående panel og to dører midt på bygningen

Mahlum, Public Domain

Rødmalt stabbur med hvite kanter og karmer og skifertak på Herøy bygdesamling

Mahlum, Public Domain

Herøy middelalderkirke, en stor hvitmalt steinkirke med fire små tak rundt spiret på toppen av tårnet og kirkevegg med tre høye og smale vinduer

Einar Karlsen / Riksantikvaren, CC-BY-SA 4.0

"Borgstua" på Herøy bygdesamling sett fra forsiden, en lang rødmalt trebygning med stående panel og to dører midt på bygningen

Mahlum, Public Domain

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Bygdesamlingen ligger på Herøy prestegård, i en øykommune utenfor Sandnessjøen. Det er indikasjoner på at det har vært bosetting i området helt siden jernalderen. Museet i våningshuset "Borgstua" formidler de siste 1500 årenes lokale kulturhistorie gjennom ca 1000 utstilte gjenstander og mange fotografier. Gjenstandene er tematisk organisert, og relatert til jordbruk, fiske/fangst, dagligliv og fest. Kafé.

Se arrangementer på Herøy bygdesamling.

Foruten "Borgstua" består tunet av ytterligere seks fredede eller verneverdige bygninger: et stabbur, et fjøs, en jordkjeller, storbåtnaustet, brygga og fiskebua "Flæsbua". De tre siste er flyttet til tunet fra andre steder i kommunen. Alle bygningene, bortsett fra jordkjelleren, brukes til utstillinger. Presteboligen tjener fortsatt det formålet den var bygget for, å være bolig for presten. Om sommeren er det egne aktiviteter for barn og ungdom.

Bygdesamlingen er nærmeste nabo til Herøys middelalderkirke i stein fra 1100-tallet. Sammen med middelalderkirkene i nærliggende Dønna og Alstahaug kommuner betegnes de tre kirkene som "triangelkirkene" på Helgeland.

For å komme ut til Herøy tar man ferge eller egen båt. Det er flere øyer og et vakkert landskap, og gode tips til turer kan få fra Herøyas turistinformasjon, som holder til på prestegården.

Omvisning museum kr 50
Omvisning kirke kr 50

Barn under 18 år gratis

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

24/6 - 5/8:
Tirsdag til lørdag: 11:00-17:00

Resten av året åpent ved arrangement eller etter avtale

Omvisning i Herøy kirke kan bestilles ved å kontakte museet pr telefon

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Herøy bygdesamling

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i

Det er ikke flere aktiviteter i