Herøy bygdesamling

Museet ligger på gamle Herøy prestegård, på Sør-Herøy, utenfor Sandnessjøen. Det er indikasjoner på at det har vært bosetting helt siden jernalderen, og med utgangspunkt i det formidler museet de siste 1500 årenes lokale kulturhistorie. Museet har ca 15.000 gjenstander i samlingen hvorav ca 1000 er utstilt i den store låvebygningen på prestegården, som utgjør museet. Gjenstandene er fordelt på temaer som viser ulike sider ved menneskenes liv og virke på Helgelandskysten. Utstillingene inneholder mange fotografier som et interessant vitnesbyrd om historien.

Syv fredede eller verneverdige bygninger hører også til museet. Alle bygningene, bortsett fra kjelleren, brukes til utstillingsformål. Presteboligen tjener fortsatt det formålet den var bygget for, å være bolig for presten. Prestegården er nabo til Herøys middelalderkirke, som er den eneste nordnorske kirken med apsis, det vil si et halvsirkelformet hvelvet utbygg på østsiden av koret.

Arrangementer hos Herøy bygdesamling

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.