Herøy bygdesamling

Bygdesamlingen ligger på gamle Herøy prestegård. På museet finnes over 10 000 gjenstander. Gjenstandene er fordelt på utstillinger som viser ulike sider ved menneskenes liv og virke på Helgelandskysten. Et av temaene er den gamle embetsmannsstanden og embetsgårdene. Utstillingene inneholder mange fotografier som et interessant vitnesbyrd om historien

Prestegården er nabo til Herøys middelalderkirke, som er den eneste nordnorske kirken med apsis, dvs et halvsirkelformet hvelvet utbygg på østsiden av koret
Det avholdes diverse arrangementer i løpet av sommersesongen, se aktivitetens hjemmeside for nærmere info

Arrangementer hos Herøy bygdesamling

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer