Hegra festning

Hegra Festning er et intakt festningsanlegg med blant annet skyttergraver, tunneler, oppholdsrom og kommandotårn. I museet vises en fotoutstilling med bilder fra den spente krigssituasjonen i 1905 og en utstilling med kampene i 1940 som tema, blant annet uniformer, våpen og øvrige gjenstander som ble brukt under 2. verdenskrig.

 Rødmalt hus med saltak beliggende på festningen

Hegra Festning

 Rødmalt hus med saltak beliggende på festningen

Hegra Festning

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Hegra festning var et fellesnavn for tre festninger i Stjørdal kommune i Trøndelag: Ingstadkleven, Klevplassen og Svartåsen. I dag er Hegra festning betegnelsen på Ingstadkleven, det største, og eneste bemannede, anlegget. Festningen ble ferdigstilt i 1910, et år før de Værdalske befestninger litt lenger nord. Verdalen og Stjørdalen var de to naturlige adkomstveiene for svenske tropper hvis unionsoppløsningen og det anstrengte forholdet til Sverige i årene etter hadde ført til militær konflikt.

Festningen er bygget inn i fjellet og har til sammen 350 meter med ganger, tunneler og oppholdsrom. Den lengste tunnelen er kanonhallen på nesten 110 meter. Det er to kommandotårn og seks kanoner i alt. Rundt hele festningen går det delvis overdekte skyttergraver. Festningen var den siste som kapitulerte til tyskerne, det skjedde 5/5 1940 da 189 mann og en kvinne overga seg etter å ha kjempet mot tyske tropper siden kort tid etter invasjonen 9/4.

I kantinebygget, som ble oppført som en tilnærmet kopi av depotbygningen fra 1917, og som ligger på samme sted, er det museum med bilder fra den spente krigssituasjonen i 1905, og en utstilling med kampene i 1940 som tema, blant annet et billedgalleri, uniformer, våpen og gjenstander mm som ble brukt under 2. verdenskrig. I en bygning overfor museet er det en kanonutstilling (artillerimuseum).

Ute er det en festningsløype med nummererte stoppunkter, som hver forteller en historie relatert til anlegget. Selvguidingskart fås i kafeen, eller fra brosjyreholdere. Det er to mindre festningsanlegg i nærheten av hovedanlegget, Kleivplassen og Svartåsen. Festningen ligger i et naturskjønt område og egner seg godt til dagsutflukter.

Festningen er et av de meste representative og intakte anleggene som ble bygd i kjølvannet av unionsoppløsningen i 1905. Den var også i aksjon de første dagene etter okkupasjonen i 1940. Festningen er et fortidsminne som forvaltes av Forsvarsbygg. Det er ca 1 mil å kjøre fra Stjørdal sentrum og ca 4 mil fra Trondheim.

Adgang til festningsområdet er gratis

Arrangementer og guiding har egne billetter og priser

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Festningsanlegget over og under bakken er åpent hver dag hele døgnet fram til vinterstenging av veien til festningen. Vinterstenging og åpning er væravhengig, se festningens facebooksider for informasjon

Medio mai - primo oktober: åpent museum og kafé onsdag til søndag kl 11.00-16.00. Omvisning søndag kl 13.00. Adgang til museum og kanonutstilling kun med guide

Utenom disse tidspunktene kan egen guiding bestilles via telefon eller e-post

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Hegra festning

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.