Hegra festning

Hegra festning var et fellesnavn for tre festninger i Stjørdal kommune i Trøndelag: Ingstadkleven, Klevplassen og Svartåsen. I dag er Hegra festning betegnelsen på Ingstadkleven, det største, og eneste bemannede, anlegget. Festningen ble ferdigstilt i 1910, et år før de Værdalske befestninger litt lenger nord. Verdalen og Stjørdalen var de to naturlige adkomstveiene for svenske tropper hvis unionsoppløsningen og det anstrengte forholdet til Sverige i årene etter hadde ført til militær konflikt.

Festningen er bygget inn i fjellet og har til sammen 350 meter med ganger, tunneler og oppholdsrom. Den lengste tunnelen er kanonhallen på nesten 110 meter. Det er to kommandotårn og seks kanoner i alt. Rundt hele festningen går det delvis overdekte skyttergraver. Festningen var den siste som kapitulerte til tyskerne, det skjedde 5/5 1940 da 189 mann og en kvinne overga seg etter å ha kjempet mot tyske tropper siden kort tid etter invasjonen 9/4.

I kantinebygget, som ble oppført som en tilnærmet kopi av depotbygningen fra 1917, og som ligger på samme sted, er det museum med bilder fra den spente krigssituasjonen i 1905, og en utstilling med kampene i 1940 som tema, blant annet et billedgalleri, uniformer, våpen og gjenstander mm som ble brukt under 2. verdenskrig. I en bygning overfor museet er det en kanonutstilling (artillerimuseum).

Ute er det en festningsløype med nummererte stoppunkter, som hver forteller en historie relatert til anlegget. Selvguidingskart fås i kafeen, eller fra brosjyreholdere. Det er to mindre festningsanlegg i nærheten av hovedanlegget, Kleivplassen og Svartåsen. Festningen ligger i et naturskjønt område og egner seg godt til dagsutflukter.

Festningen er et av de meste representative og intakte anleggene som ble bygd i kjølvannet av unionsoppløsningen i 1905. Den var også i aksjon de første dagene etter okkupasjonen i 1940. Festningen er et fortidsminne som forvaltes av Forsvarsbygg. Det er ca 1 mil å kjøre fra Stjørdal sentrum og ca 4 mil fra Trondheim.

Arrangementer hos Hegra festning

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.