Havrå gård

Gården er et fredet klyngetun, et av de best bevarte og mest særpregede i Norge. Her kan barna se et stykke "ekte" kysthistorie, lære om hvordan et gårdssamfunn langs kysten organiserte seg, og om matproduksjon og hvordan lokale ressurser ble utnyttet. Gården består av åtte bruk som ble drevet av hver sine eiere, men i et fellesskap til beste for alle.

Klyngetun er en betegnelse på en tettbygd samling av gårdsbruk. De var særlig utbredt i kystdistriktene fra Lindesnes til Romsdal. Havrå ligger på sørsiden av Osterøy, ikke langt fra Kvisti bro, ca 30 minutter med bil fra Bergen sentrum.

Arrangementer hos Havrå gård

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.