Haldenvassdragets Kanalmuseum

Kanalmuseet holder til på det nedlagte tresliperiet Ørje Brug. På den ene siden av landtungen som anlegget ligger på er Ørje sluser, på den andre den nå oppdemmede Ørjefossen. Flere interaktive utstillinger, som også er spennende for barna. Om sommeren er det mange aktiviteter på området. Museet leier ut kanoer i sommersesongen, henvendelser til museet.

Se arrangementer på Haldenvassdragets Kanalmuseum.

Museet med utstillinger holder til i den tidligere tresliperi-bygningen. Besøkende får et innblikk i hvordan tømmerdriften gjennom generasjoner har preget kulturlandskapet og dagliglivet til de som bor langs Haldenkanalen. Sentralt står kanalbygger Engebret Soot og hans livsverk fra 1849, Norges første sluseanlegg. Kanalmuseet ønsker også å fremme vern av naturen, og formidler kunnskap om det biologiske mangfold i skog og vassdrag, blant annet områdets rike dyreliv.

På uteområdet finnes det lekestativ, og det er mye å se på fra brygga utenfor museet, blant annet de store båtene fra Ørjes aktive dampbåtmiljø. I alt har det gått over 20 dampbåter på vassdraget, og flere av dem ligger til restaurering ved Ørje Brug, eller er fortøyet der.

Alle bygningene er restaurert, og hele området fremstår som det opprinnelige bruksområdet fra 1800-tallet.

Arrangementer hos Haldenvassdragets Kanalmuseum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.