Haldenvassdragets Kanalmuseum

Haldenvassdragets Kanalmuseum holder til på det nedlagte tresliperiet Ørje Brug. På den ene siden av landtungen som anlegget ligger på er Ørje sluser, på den andre den nå oppdemmede Ørjefossen. Flere interaktive utstillinger, som også er spennende for barna, og aktiviteter på uteområdet.

Kanalmuseet skrevet med store gullfargede bokstaver på en vinkelrett rød musrteinsbygning med inngang og lavt tilbygg i glass

Trond Strandsberg, CC-BY-SA 3.0

Ørje sluser i Haldenvassdraget, med en lang mal båt dypt nede mellom sluseveggene

Ulf Ingemar Gustafsson - Riksantikvaren, CC-BY-SA 4.0

Kanalmuseet skrevet med store gullfargede bokstaver på en vinkelrett rød musrteinsbygning med inngang og lavt tilbygg i glass

Trond Strandsberg, CC-BY-SA 3.0

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Kanalmuseet holder til på det nedlagte tresliperiet Ørje Brug, midt i Haldenkanalen. Museet med utstillinger holder til i den tidligere tresliperi-bygningen og formidler kultur- og naturhistorien til vassdraget.

Kulturhistorien dreier seg om skogsdrift og tømmer, hvordan kanalen gjorde det mulig å fløte tømmeret til Halden hvor det ble foreldet før det ble sent ut i Europa. Sentralt står kanalbygger Engebret Soot og hans livsverk fra 1849, Norges første sluseanlegg. Naturhistorien dreier seg om sporene istiden etterlot. Museet ønsker også å fremme vern av naturen, og formidler kunnskap om det biologiske mangfold i skog og vassdrag, blant annet områdets rike dyreliv.

Haldenvassdragets Kanalmuseum egner seg godt for barnefamilier. I museet er det flere interaktive utstillinger, som barna synes er spennende. Huset i «skogen» står klart til lek for de minste, og for de litt større står «vannrenna» klar til undersøkelse av smådyr man finner i rennende vann. På uteområdet finnes det lekestativ. I skolenes ferier arrangeres det ekstra aktiviteter for barn.

Se arrangementer på Haldenvassdragets Kanalmuseum.

Ørje Brug er et autentisk bruksområde med industribygninger, arbeiderboliger, uthus mm. Det ligger på en landtunge midt i elven, med Ørje sluser på den ene siden og den nå oppdemmede Ørjefossen på den andre. Kaianlegget langs landtungen opp mot slusene er hjemmehavn for de to dampbåtene D/S Engebret Soot fra 1861, og D/S Turisten fra 1887.

Ørje sluser har en løftehøyde på i alt 10 meter. Slusene manøvreres fortsatt med håndkraft, som ved åpningen i 1860. På vestsiden av slusene ligger slusemesterboligen og sluseassistentboligen, begge i sveitserstil. Ved øverste sluse står en minnestein over kanalbyggeren Engebret Soot. Denne ble reist i 1936, 150 år etter hans fødsel. I slusene arrangeres teaterforestillinger og konserter.

Alle bygningene er restaurert, og hele området fremstår som det opprinnelige bruksområdet fra 1800-tallet.

Barn (0-5 år) gratis
Barn og unge (6-17 år) kr 30
Voksen kr 70
Familie kr 160

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

1/4 - 5/4: alle dager 12:00-15:00 (påske)

6/5: 11:00-16:00

27/5 - 11/6: lørdag og søndag 11:00-15.00

17/6 - 18/8: tirsdag til søndag 11:00-15.00

19/8 - 3/9: lørdag og søndag 11:00-15.00

2/12 - 3/12: begge dager 11:00-15:00

Hver søndag kl 13.30 mates fiskene i akvariet!

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Haldenvassdragets Kanalmuseum

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Marker

Det er ikke flere aktiviteter i Marker