Gruvemuseet på Litlabø

Gruvemuseet på Litlabø tilbyr en spennende gruvesafari inn i den gamle gruven, og omvisning til toppen av sjakttårnet (heistårnet) og en autentisk arbeiderbolig. Gruvetoget som frakter besøkende inn i gruven er en opplevelse i seg selv!

 Gruvesafari og omvisning om gruvesamfunnet

Gruo (Gruvemuseet Litlabø)

 Gruvesafari og omvisning om gruvesamfunnet

Gruo (Gruvemuseet Litlabø)

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Bli med på en spennende gruvesafari i den gamle gruven! Omvisningen begynner med historien om det tidligere gruvesamfunnet, blant annet hvordan oppveksten var for barna som bodde der. Gruveopplevelsen starter med det smalsporete gruvetoget 250 meter over uteområdet og et stykke inn i fjellet. Derfra bærer det til fots inn i de trange gruvegangene mens guiden forteller om hverdagen i gruvene, arbeidsmetoder og gruveteknikk. Omvisningen i gruven gir et godt inntrykk av hvordan det var å arbeide der.

Se kalenderen for Gruvemuseet på Litlabø.

Sjakttårnet, med heisen over gruvetårnet og en steinknuser fra 1928, er istandsatt og inngår i omvisningen. Det er fire etasjer høyt og byr på flott utsikt. Heishuset, som rommet maskineriet for sjaktheisen, er gjort om til utstillings- og forsamlingslokale. Her kan man blant annet se en flott mineral- og bergartsamling. På området står også smia og snekkerverkstedet. I parken mellom sjakttårnet og den øvrige bygningsmassen ligger en restaurert arbeiderbolig med originalt inventar. Den gir et unikt innblikk i hvordan gruvefamilien bodde og levde.

Det er to store haller i fjellet, den ene i Sadalen gruve, og "Katedralen" i Høgåsen gruve. Et mindre område, den blå grotte, er lyssatt for spøk og spenning for barna.

Gruvemuseet på Litlabø er etablert til minne om samfunnet som eksisterte under A/S Stordø Kisgruber. Det ble utvunnet svovelkis i området fra 1865 til 1968, og fortsatt er det mye svovelkis igjen i fjellet.

Det er ryddet stier i området, som blant annet fører frem til et dagbrudd fra 1870-1880 årene da malmen ble hentet ut ved å sprenge og grave seg ned fra overflaten. Den synlige delen av dagbruddet, "Storsynken" i Høgåsen, er ca 150 meter langt. Stiene er inntegnet på en kart-tavle på veggen til stigerkontoret, ved siden av Heishuset. De er av ulik lengde og godt merket med påler og informasjonstavler i terrenget.

Togtur: barn (3-15 år) kr 75, voksen kr 170

Tårnet/arbeiderboligen: barn (3-15 år) kr 50, voksen kr 100

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

28/6 - 6/8: åpne gruver onsdag til søndag kl 10.30-16.30

1/5-2023 kl 10.00-16.00: åpen dag med togkjøring, guidede turer og omvisninger.

Tre daglige togturer med omvisning i gruven: kl 11.00, 12.30 og 14.30. Torsdag og lørdag erstattes den siste gruveturen med omvisning i Sjakttårnet, se kalenderen

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Gruvemuseet på Litlabø

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.