Grønsvik Kystfort - Lurøy museum

Grønsvik kystfort er delvis restaurert og omgjort til museum med utstillinger om krigen generelt, og kystfortene spesielt. Det er også en utstilling om Omega, et verdensomspennende navigasjonssystem for amerikanske atomubåter i drift til 1997, hvor eneste norske stasjon lå i Aldresundet i Lurøy kommune.

Kartutsnitt med avmerkning for Grønsvik Kystfort - Lurøy museum

Inge Eiliv, CC-BY-SA 3.0

Kartutsnitt med avmerkning for Grønsvik Kystfort - Lurøy museum

Inge Eiliv, CC-BY-SA 3.0

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Grønsvik kystfort er delvis restaurert og omgjort til museum med utstillinger om krigen generelt, og kystfortene spesielt. Det er også en utstilling om Omega, et verdensomspennende navigasjonssystem for amerikanske atomubåter i drift til 1997, hvor eneste norske stasjon lå i Aldresundet i Lurøy kommune. Anlegget består av en museumsbygning og mange synlige spor etter fortet i naturen fordelt på et stort naturområde.

Etter krigen ble fortet, på samme måte som mange andre kystfort, utsatt for til dels store ødeleggelser. Uteområdet er tilrettelagt for publikum med gangstier og skilting, og de fleste bunkere, fjellanlegg, løpegraver, kanonstillinger og nærforsvars-stillinger er åpent tilgjengelige hele året.

Grønsvik Hærkystfort ble bygget av den tyske okkupasjonsmakten i perioden 1942-45, som et av ca 350 kystfort som ble bygd langs norskekysten. Bemanningen ved fortet besto på det meste av 200 tyske soldater. Byggingen av fortet ble utført av frivillige og tvangsutskrevne norske arbeidere, samt krigsfanger fra Russland og Polen.

Barn under 16 år gratis, voksen kr 50

Guiding må forhåndsbestilles

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Museet:
20/6 - 13/8: tirsdag til lørdag 11:00-15:00

Åpent på forespørsel og ved arrangementer

Bunkersanlegget ved kystfortet og området rundt er åpent for fri ferdsel hele året

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Grønsvik Kystfort - Lurøy museum

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Lurøy

Det er ikke flere aktiviteter i Lurøy