Gamvik Museum og Slettnes fyr

Museet holder til i Brodtkorbbruket, som ble reist i perioden 1946-1957, og er et av de få bevarte gjenreisningsbruk i Finmark. Bruket er en severdighet i seg selv. En viktig del av utstillingene er viet museumsbyggets tidligere funksjon og historie. Produksjonen bestod i hovedsak av tørrfisk, saltfisk, tran og nediset ferskfisk.

Brodtkorb-familien i Vardø drev på 1800-tallet fiskebruk og butikker langs hele Finmarkskysten. Virksomheten i Gamvik bestod av en butikk og to fiskebruk, og ble grunnlagt i 1840. Alle bygninger ble brent da okkupasjonsmakten forlot Finmark i 1945. Det nåværende Brodtkorbbhuset står på samme sted som den opprinnelige virksomhetenSlettnes fyr ligger tre kilometer nord for Gamvik og er verdens nordligste fastlandsfyr. Fyret ble oppført i begynnelsen av 1900-tallet, men ødelagt av tyske styrker under tilbaketrekningen høsten 1944. I perioden 1945-48 ble det reist nye boliger, maskinhus, naust, kai og fyrtårn. Tårnet er 39 meter høyt, har 9 trapper og 139 trappetrinn og er Norges femte høyeste. Utsikten fra toppen går langt i alle himmelretninger. Fyret ble fredet av riksantikvaren i 1998.

Arrangementer hos Gamvik Museum og Slettnes fyr

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.