Folldal Gruver

Folldal gruver er et gammelt bergverkssamfunn, som oppstod rundt kobbergruven fra 1748. Hovedattraksjonene er bygningsmiljøet og gruvegangen Stoll 1, som ble drevet ut i 1906. Besøkende kan kjøre med et gruvetog 600 meter inn i fjellet, til Worms hall. Utendørs er det anlagt tre kulturstier. Museum.

 Sommertoget ved Folldal gruver

Folldal gruver

 Sommertoget ved Folldal gruver

Folldal gruver

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Folldal gruver er et gammelt bergverkssamfunn, som oppstod rundt kobbergruven fra 1748. Hovedattraksjonene er bygningsmiljøet og gruvegangen Stoll 1, som ble drevet ut i 1906. Besøkende kan kjøre med et gruvetog 600 meter inn i fjellet, til Worms hall. En spennende opplevelse for alle aldre. Utendørs er det anlagt tre kulturstier, og en natursti for de minste.

Worms hall, som er et særegent lokale, brukes i blant også til konserter og selskaper. Temaer for utstillingene i museet spenner fra gruvehistorie til de store rovdyrene, villrein og villreinfangst, og moskus. En mammut har også funnet veien inn!

Hele anlegget består av om lag 70 bygninger, gruveganger, slagghauger og tipper. Bygningene spenner fra enkle brakkeboliger for arbeidere til en luksuriøs direktørbolig, ved siden av godt bevarte driftsbygninger, verksteder, kontorer, bakeri mm. 

Kulturstiene gir innsyn i ulike sider ved livet i gruvesamfunnet. langs naturstien for de minste testes kunnskapen om dyr, planter og stein. Her er også museum som forteller om fjellets hemmeligheter og menneskene som drev dem ut. Det er også en utstilling om natur, dyreliv og nasjonalparker i regionen.

Gruvetur med toget: barn (0-3 år) gratis, barn (3-15 år) kr 80, voksen kr 160
Museum: barn (0-3 år) gratis, barn (3-15 år) kr 35, voksen kr 70

Kombibillett (museum og gruvetur): barn (0-3 år) gratis, barn (3-15 år) kr 90, voksen kr 190

Barn under 8 år kun i følge med en voksen på gruvetoget

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

10/6 - 20/8: gruva og gruvekroa åpen alle dager kl 11.00-18.00
Gruvetoget: avgang hver hele time første kl 11.00 og siste kl 17.00

Åpent i påsken og 1/5 og 17/5. Åpent for bestillinger resten av året

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Folldal Gruver

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.