Folldal Gruver

Folldal gruver er et gammelt bergverkssamfunn, som oppstod rundt kobbergruven fra 1748. Hovedattraksjonene er bygningsmiljøet og gruvegangen Stoll 1, som ble drevet ut i 1906. Besøkende kan kjøre med et gruvetog 600 meter inn i fjellet, til Worms hall. Utendørs er det anlagt tre kulturstier, og en natursti for de minste.

Hele anlegget består av om lag 70 bygninger, gruveganger, slagghauger og tipper. Bygningene spenner fra enkle brakkeboliger for arbeidere til en luksuriøs direktørbolig, ved siden av godt bevarte driftsbygninger, verksteder, kontorer, bakeri mm. 

Kulturstiene gir innsyn i ulike sider ved livet i gruvesamfunnet. langs naturstien for de minste testes kunnskapen om dyr, planter og stein. Her er også museum som forteller om fjellets hemmeligheter og menneskene som drev dem ut. Det er også en utstilling om natur, dyreliv og nasjonalparker i regionen.

Worms hall, som er et særegent lokale, brukes i blant også til konserter og selskaper. Temaer for utstillingene i museet spenner fra gruvehistorie til de store rovdyrene, villrein og villreinfangst, og moskus. En mammut har også funnet veien inn!

Arrangementer hos Folldal Gruver

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.