Fjell festning

Fjell festning er et fredet festningsanlegg fra 2. verdenskrig, og ett av de største av sitt slag i Europa. Uteområdet er stort i omfang, med tydelige spor etter kanonstillinger, tunneler og bunkere. Utstillingsområde i en 17 meter dype kanonbrønnen, og tilhørende fasiliteter som mannskapsrom, maskinrom, bysse m.m.

Kanontårnet på Fjell festning, en sirkelrund lav glassbygning, på toppen av et bunkersanlegg fotografert mot inngangen

Odd Roar Aalborge, CC-BY-SA-4.0

Lanskapet på Fjell festning med spor etter skyttergraver og kanonstillinger

SinWin, CC-BY-SA-3.0

Sauer på grønne jorder i området ved Fjell festning, med fjelllandskap i bakgrunnen

Odd Roar Aalborg, CC-BY-SA-4.0

Kanontårnet på Fjell festning, en sirkelrund lav glassbygning, på toppen av et bunkersanlegg fotografert mot inngangen

Odd Roar Aalborge, CC-BY-SA-4.0

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Anlegget er et fredet festningsanlegg fra 2. verdenskrig, og ett av de største av sitt slag i Europa. Uteområdet er stort i omfang, med tydelige spor etter kanonstillinger, tunneler og bunkere. Her er det mye å utforske, lengden på de underjordiske tunnelene er ca én kilometer! Utstillingsområdet er i den 17 meter dype kanonbrønnen under det som var hovedvåpenet på festningen, trippelkanonen "Bruno", og tilhørende fasiliteter som mannskapsrom, maskinrom, bysse m.m.

Kanontårnet over kanonbrønnen er erstattet med et sirkelrundt glassbygg, som beskytter den spektakulære kanonbrønnen. Glassbygget fungerer som inngang til utstillingene, og som kafé og forsamlingslokale. Man kan laste ned en digital guide til mobilen som kan benyttes ute i terrenget.

Utstillingsområdet forteller historien om tyskernes etablering av fortet i perioden 1942-1945 for å sikre innseilingen til Bergen, historien om slagkrysseren "Gneisenau", kanonen "Bruno", en plattform med granater og en lasteanordning til kanonen, og om de russiske krigsfangene som i stort antall ble brukt til å bygge festningen. Våpenrommet inneholder en større samling våpen og gjenstander fra 2. verdenskrig, og er installert i det som var en 16-mannsbunker. Maskinrommet og byssa, også langt under jorden, har fortsatt det originale utstyret fra festningen. Adgang til noen av rommene er kun mulig som deltaker på en omvisning.

Kanonen "Bruno" var opprinnelig montert på slagkrysseren "Gneisenau". Museet har laget en digitalisert fortelling om forberedelsene til prøveskytningen av kanonen sommeren 1943. Ved hjelp av en iPad og headset, som man får låne på museet, følger man i 30 minutter kommandanten rundt på anlegget mens alle forberedelsene gjøres. Gjennom vandringen er man med på å sette i verk ordrene til kommandanten og man blir tatt med til forskjellige steder i anlegget.

"Vandring på Russarstegen" er et ekstratilbud for besøkende på museet, og er en guidet tur fra Gjerdet gård nede i bygden til Kanontårnet, eller motsatt vei. Stien var den samme som de russiske krigsfangene gikk under byggingen av anlegget. Turen er ca 1 km lang i bratt terreng, det tar ca 30 minutter opp og ca 15 minutter ned.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Fra 1/1-2024 er Fjell festning stengt for publikum siden anlegget ikke lenger er en del av Stiftelsen Museum Vest.

Årsaken er at det ikke lykkes å inngå ny driftsavtale med Stiftinga Fjell festning, som eier anlegget.

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Fjell festning

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.