Birkenes Bygdemuseum og Myhre Torvstrøfabrikk

Åpent museum med utstillinger, veterankjøretøyer og aktiviteter i smie, og i skomaker-, snekker- og mekanisk verksted på Grasham, og en "levende" fabrikk, Myhre Torvstrøfabrikk. Gamle leker og kjøretøy er fascinerende for barna, og det er aktiviteter som snekring og kjøreturer med Gråtass eller andre av veterankjøretøyene. Det er ca 2 kilometer mellom Birkenes Bygdemuseum og fabrikken, og besøkende transporteres mellom stedene med veteranbussen Svalandsruta.

Hele fabrikkanlegget demonstreres og besøkende får innblikk i prosessen fra torv i myra til ferdig torvstrøball. På bygdemuseet får besøkende oppleve autentiske verksted- og gårdsmiljøer fra 1900-tallet.

Museumskafe med kortreist og tradisjonsbasert mat. I august hvert år arrangeres Grashamdagen, en stor museumsdag med fokus på håndverk og med aktiviteter for barn. Førjulsdag første søndag i desember.

Myhre Torvstrøfabrikk ble bygd i 1896 og var i drift fram til 1967. Den ble gjenåpnet som museum i 1989 og er det eneste av sitt slag i Norge. Maskineriet drives av en engelsk mobil dampmaskin (lokomobil) fra 1907. Kraften overføres via balatareimer til en hovedaksel, som igjen driver autentiske torvpresser, torvriver m.m. Fabrikken leverte i sin tid strøtorv til bruk i fjøs og stall og til påfyll i utedoer. Kristiania Renholdsverk var landets største forbruker.

Arrangementer hos Birkenes Bygdemuseum og Myhre Torvstrøfabrikk

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.