Berlevåg Havnemuseum

Museets samling består av kulturhistoriske gjenstander hovedsaklig relatert til sjøfart, fiskeri og havneutbygging. Berlevåg ligger værhardt til, og historien om byggingen av fem moloer fra 1913 til 2015 gjør inntrykk. Det samme gjør Berlevågs skjebne under 2. verdenskrig. Kulturminneløype og partisanløype. Berlevåg er det nordligste tettstedet på fastlandet i Norge.

Samlingene er utstilt i to museumsbygninger. Den største og eldste bygningen, en restaurert lagerbygning fra ca 1950, forteller historien om Berlevågs utrettelige kamp for å bygge en mole som kunne stå i mot Nordishavet. I andre etasje vises film om moloutbyggingen, fra det første moloanlegget i 1913 til det femte og siste i 2015. Der finner man også det rekonstruerte kjøkkenet fra før 2. verdenskrig.

I samme bygning fortelles også historien om Berlevågs tunge tid under og mot slutten av 2. verdenskrig: krig, brenning og gjenreisning. Samer, og pomorer, de siste handelsfolk fra Russland, er også knyttet til Berlevågs historie. Det er også en kopi av en egnebu, et spesialrom på fiskebrukene for oppbevaring av redskaper og for å sette agn på liner til linefiske, et rekostruert bomiljø fra et fiskevær mm.

Den andre museumsbygningen inneholder flere båter. Blant annet en flott restaurert nordlandsbåt, og prammen som fraktet mennesker og gods til og fra skipene frem til dypvannskaia stod ferdig på midten av 1970-tallet. Den kan man gå om bord i. En helt egen severdighet er lokstallen. For transport av stein til molen ble det anlagt jernbane fra steinbruddet. Senere fraktet lomotivet de enorme betongklossene, tetrapodene, ut på moloen. En stor skinnegående kran løftet elementene ut i vannet. Barna kan klatre opp i det fargerike lokomotivet, selv om det ikke var det som trafikerte havnen i Berlevåg.

Det går en kulturminneløypa for molobyggingen fra havnemuseet til steinbruddet og tilbake igjen. Underveis passerer man steder som var vikitge i anleggsfasen, med informasjonsskilt. Partisanløypa starter ca 20 kilometer sørøst for Berlevåg, ved en rekonstruert partisanhytte, bygd av gammel skipsplank og rekved. Løypa går opp til partisankløfta.

Arrangementer hos Berlevåg Havnemuseum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.