Aluminiummuseet

Museet befinner seg i et grenseland mellom museum- og historieformidling, design og kunst. Aluminiumsalderen er lite kjent, og museet forteller om historien og produktene, med utgangspunkt i Norsk Hydro, Holmestrands hjørnesteinsbedrift gjennom 100 år. Aluminiumindustrien er fortsatt en av landets største næringer.

Se arrangementer på Aluminiumsmuseet.

Museet fokuserer på metallets livssyklus, dets estetikk, muligheter og anvendelsesområder. Herunder bredden i innovativ virksomhet og metallets rolle som sentral drivkraft i det norske moderniseringsprosjektet. Aluminium omgir oss på alle kanter – i bygninger, båter, fly og biler, husholdningsmaskiner, emballasje, datamaskiner, mobiltelefoner og oppbevaring av mat og drikke, men de færreste tenker over dette. Det vil Aluminiummuseet gjøre noe med, og målet er å vekke interesse for moderne historie utover "kun" å være et lokalmuseum.

Museet holder til i et av Norsk Hydros fabrikklokaler midt i Holmestrand sentrum. Fortsatt er det spor etter industrivirksomhet i tak og vegger.

Arrangementer hos Aluminiummuseet

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.