Trondheim Open - kunstbiennale

Første gang 2011, neste gang 2022. Biennalen har som mål å synliggjøre den lokale og regionale kunstscenen for publikum og tilreisende, og vekke interesse lokalt, regionalt og nasjonalt. Trondheim Open ønsker med dette å bidra til økt debatt og refleksjon rundt kunstneren som samfunnsmessig bidragsyter og være en eksperimentell arena for samtidskunst. Festivalen arrangeres annet hvert år

Trondheim Open 2018 strekker seg over to helger og inkluderer uken imellom til forskjellige aktiviteter i samarbeid med våre samarbeidspartnere. Hovedaktiviteten i Trondheim Open er åpne atelier, et arrangement som går ut på at byens kunstnere holder sine atelier åpne for publikum. Arrangementet inviterer publikum til å komme på baksiden, møte kunstnerne og oppleve kunsten fra en annen vinkel enn de er vant til i utstillingssammenheng. Under biennalen arrangeres utstillinger, workshops, kunstmarked, kritikersamtaler, kunstnersamtaler i aktuelle utstillinger og byens mange kunstnerinitierte prosjekter løftes fram. Tema for Trondheim Open 2018 er formidling.

Arrangementer hos Trondheim Open - kunstbiennale

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer