Denne aktiviteten er ikke lagt til i noen aktivitetskategorier

Spikersuppa Lydgalleri

Spikersuppa Lydgalleri er kunst på, i og rundt Spikersuppa kunstskøytebane ved Karl Johans gate i Oslo. Et sentralt element er lyden av høytalerne i midten av banen, derav navnet. Alle dager i perioden 16. januar til 28. februar mellom kl 06.00 og 17.00 er det lydopplevelser minst en gang hver time

 Esra Duzen
 Esra Duzen
Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Spikersuppa Lydgalleri er kunst på, i og rundt Spikersuppa kunstskøytebane ved Karl Johans gate i Oslo. Et sentralt element er lyden av høytalerne i midten av banen, derav navnet. Alle dager i perioden 16. januar til 28. februar mellom kl 06.00 og 17.00 er det lydopplevelser minst en gang hver time
Som arrangeøren bak Spikersuppa Lydgalleri formulerer det: "Man skal ikke stå og betrakte kunsten som en opphøyet ting. Situasjonen inviterer til at man skøyter, snakker, ler, drikker kaffe, flirter eller hva man nå har lyst til. Befinner man seg en time på isen i Spikersuppa, er mitt håp at det på et tidspunkt oppstår en øyeblikk hvor man, stopper opp, – lytter, – skjerper sansene, – skjerper nærværet. For deretter å fortsette sitt samvær med de andre deltakerne på skøytebanen. Kunst er et uttrykk for menneskelig kreativitet og skaperevne. I kunsten bearbeides virkeligheten til uttrykk som kan gi nye opplevelser, ny forståelse og ny innsikt. Å produsere kunst for offentlige rom er uttrykk for en demokratisk tanke som hevder alles rett til å oppleve kunst"
I 2021 er det ritkignok ikke skøyebane i Spikersuppa, men lydopplevelsen er en fin aktivitet i seg selv. Det er ikke kun lyd, Spikersuppa Lydgalleri formidler lydopplevelsen i form av performancer, intervensjoner, dans, bevegelse, vibratsjon, konserter, undersøkelser og annen alternativ oppførsel. Eksisterende verk avprøves i de nye rammene, stedsspesifikke verk produseres og nye måter å arbeide kunstnerisk med det offentlige rommet rundt Spikersuppa undersøkes

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

8. januar - 6. mars: alle dager kl 06.00-17.00

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Spikersuppa Lydgalleri

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Oslo