Kvikne Nasjonalparksenter

Nasjonalparksenteret på Vollan Gård viser i utstillingen "Spor" utviklingen i området 10000 år tilbake, og fram til utbyggingen og driften av kobberverket på 1600- og 1700-tallet, som satte Kvikne på danskekongens kart. I andre etasje er det informasjon om verneområdene rundt Kvikne, og samiske spor i nasjonalparken. Natursti på ca. 4 km i tilknytning til senteret. Enkel servering.

Det er satt opp tegneutstyr for barn inne i senteret, og på tunet på gården er det flere uteaktiviteter. Langs naturstien er det satt opp plakater som forteller om naturen eller historien knyttet til bygda. Turen tar ca en time Vernområdene rundt Kvikne er Forollhogna nasjonalpark, også kalt Gauldalsvidda, Knutshø landskapsvernområde, Grøntjønnan og Sørsjøen naturreservat.

Arrangementer hos Kvikne Nasjonalparksenter

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.