Energihuset - for dem som søker kunnskap

Energihuset er et opplevelsessenter for viten om energi, teknologi og miljø. Energihuset formidler kunnskap om teknologien rundt produksjon av ulike energiformer som vindkraft, vannkraft, tidevannskraft og LNG/gasskraft, og hvordan denne kraften benyttes i husholdninger og i produksjon der fokus er rettet mot energi-økonomisering og -sparing. I Energihuset er det også etablert et Newton-rom, tilrettelagt for undervisning i Elektrisk Energi, fornybare og ikke fornybare energikilder, og Fossile Brennstoffer. Flere av utstillingene på senteret er interaktive så man kan være med og 'endre' på de og se resultatene. Godt tilpasset barn. Et av målene med senteret er blant annet å øke interessen for realfag.

Energihuset holder til i kraftstasjonen som ble bygd etter 2. verdenskrig, på tomten til det som var den første kraft-stasjonen i Nord-Europa som produserte elektrisitet fra vannkraft til gatebelysning. Huset eies og drives av Hammerfest Energi.

Arrangementer hos Energihuset - for dem som søker kunnskap

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.